Vitrual Run Chlapácký
Seriál virtuálních krosových závodů VRCH
VirtualRunCHlapácký
Vitrual Run Chlapácký


Pravidla pro sérii virtuálních krosových závodů VRCH

Pořadatelé: Jaromír Šrámek, Petr Miča
Zpracování výsledků: Soubory budou závodníci nahrávat pomocí formuláře na těchto stránkách a to v sekci "Vložit GPX". Zasílání GPX souborů emailem bude od 26. 4. 2021 akceptováno pouze ve vyjímečných případech a v případě technických potíží. Závodník vybere závod, ke kterému výsledky náleží, své jméno ze seznamu běžců, vybere soubor GPX s výsledky a vyplní kontrolní otázku. Pokud bude zapotřebí řešit záležitosti ohledně zpracování výsledků můžete využít adresu: jaromir.sramek@email.cz.
Startovné: Startovné nebude vybíráno.
Termíny závodů: V kalendáři aktuálních závodů jsou stanovena data začátku a konce časového intervalu, kdy je nutné danou trať zaběhnout a odeslat GPX soubor ke zpracování výsledků. Pro start intervalu platí zveřejněné datum a čas 00:00 hodin, pro konec intervalu pratí zveřejněné datum a čas 24:00 hodin.
Tratě: Tratě nebudou fyzicky v terénu nijak značeny. Tratě jsou slovně popsány v kalendáři, kde je také uveden odkaz na server mapy.cz, kde je trasa vyznačena.
Podmínky účasti: Virtuálních závodů se mohou zúčastnit jen běžci, kteří dosáhnou v daném roce 15 let věku a kteří se registrovali na těchto webových stránkách. Běžci poběží trať individuálně, nikoli ve skupinách a to za dodržení všech pravidel daných současnými omezeními a pravidly vydaných vládou České republiky a ministerstva zdravotnictví.

Registrací do závodu dává běžec souhlas se zpracováním jeho osobních údajů: jméno, příjmemí, ročník narození, klub, pohlaví a případně zveřejnění fotografií z běhu.
Vyhodnocení: Výsledky budou zpracovány ze zaslaných GPX souborů. Ze souboru budou vyčteny časy běhu a bude kontrolována zaběhnutá trať.
Výsledky jednotlivých závodů budou zveřejňovány průběžně na těchto stránkách dle toho, tak budou závodníci zasílat své GPX soubory ke zpracování.
Závodník může danou trať v daném termínu zaběhnout opakovaně a zaslat znova GPX soubor, pokud se mu podaří dosáhnout lepšího času než v předchozím běhu. Do výsledků se tak bude počítat vždy jen nejlepší dosažený čas.
Pokud bude GPX záznam neúplný (nebude obsahovat celou trasu) nebo závodník tento nepošle v daném termínu, nebude zahrnut do výsledků.
Ze zaslaných GPX souborů budou zpracovány výsledky, závodníci budou zařazení do kategorií viz. rozdělení níže.
Pořadatel nebude dále poskytovat záznamy GPX závodníků, jen zpracované výsledky včetně mezičasů z kontrolních bodů.
Závodní kategorie
Názvy kategorií
Muži Amuži 19 - 39 let (1984 - 2004)
Muži Bmuži 40 - 49 let (1974 - 1983)
Muži Cmuži 50 - 59 let (1964 - 1973)
Muži Dmuži 60 - 69 let (1954 - 1963)
Muži Emuži 70 a více let ( - 1953)
Juniořimuži do 18 let včetně (2005 - 2008)
Juniorkyženy do 18 let včetně (2005 - 2008)
Ženy Aženy 19 - 34 let (1989 - 2004)
Ženy Bženy 35 - 49 let (1974 - 1988)
Ženy Cženy 50 - 59 let (1964 - 1973)
Ženy Dženy 60 a více let ( - 1963)